Finnmirror har långa traditioner

Vi är den största tillverkaren av speglar i Norden och en av Finlands mest betydande tillverkare av fast inredning. Vi tillverkar Finnmirror inredningsspeglar, Finnmirror badrumsinredningar och Inaria skjutdörrsgarderober. Vårt familjeföretag grundades 1923, och i vår verksamhet förenas långa traditioner, modern produktionsteknik och miljömedvetenhet. Vårt mål är högsta möjliga kvalitet över hela produktionslinjen. Kvaliteten är ett resultat av nästan hundra års erfarenhet, genuina material och ansvarsfull produktion.

Miljö

För oss har en välmående miljö alltid haft ett värde i sig. Vi har kontinuerligt utvecklat vår verksamhet på ett förnuftigt sätt och på en hållbar grund. Vår fabrik ligger mitt i ett rent barrskogslandskap. Vi har försäkrat oss om en välmående närmiljö bland annat genom att investera i ett eget vattenreningsverk. Som ett resultat av långt planeringsarbete har vi fått ner utsläppen av lösningsmedel till noll.

Vi sorterar och återvinner det avfall som uppkommer i produktionen. Den datorstyrda produktionen optimerar glasanvändningen, vilket avsevärt minskar mängden glasavfall. Glasavfallet återvinns inom glasullsindustrin. Även papp, papper och metallavfall återvinns effektivt. Skivor och träavfall förbränns i stadens fjärrvärmeverk.

I vår produktutveckling tar vi hänsyn till produktens hela livscykel samt till låg elförbrukning för slutprodukten. Våra speglar består av den nya generationens spegelglas som är miljövänligt och inte innehåller tungmetaller som bly och koppar. Ekologiskt tänkande och återvinningsbarhet är viktiga kriterier inom vår produktutveckling av förpackningar och för vår logistik. Vid hemkörning av din måttbeställda garderob använder vi oss av klimatvänliga transporter. Utveckling av miljöskyddet intar en viktig position även i vårt bolags övergripande strategi.

Hej!

Lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig snarast!